högeffektiva maskiner och avancerade robotar

Produktionen är högt automatiserad med bland annat helautomatiska produktionsceller med robotar och visionsteknik. Stebro arbetar med flera olika formsprutningstekniker: traditionell formsprutning, dubbelgjutning, metal insert och gas injection. Inom montering arbetar vi med vibrations-, ultraljuds- och spegelsvetsning. Monteringsarbete sker både i automatiserade processer och manuellt, beroende på komplexitet och volym.

formsprutning tvåkomponent

Vi har mycket lång erfarenhet av tvåkomponentsformsprutning, eller dubbelgjutning som det också kallas. Dubbelgjutning används då man vill kombinera två plastmaterials olika unika egenskaper. Exempelvis kan man formspruta en text i en avvikande färg direkt i tillverkningen. Texten blir outslitlig jämfört med om den hade tryckts på detaljen. Man kan också använda olika färger och helt olika plastmaterial för att få en mjukare finish på vissa detaljer.

 

 

 

gas injection

Stebro är ett av få företag i Skandinavien som arbetar med gas injection för tjockväggigt gods i plast. Tekniken används bland annat för tillverkning av handtag som med hjälp av tekniken blir ihåliga. Gas injection är en metod för att reducera produktvikt och materialåtgång, korta cykeltiderna och samtidigt minimera deformation när materialet i produkten svalnar.

 

 

 

metal insert

Metal insert innebär att man gjuter in till exempel stålstift, mutter, skruv eller fjäderstål i plasten direkt vid formsprutningen. Med metal insert kan mycket tekniskt avancerade produkter produceras och flera monteringsmoment kan tas bort. Metoden används både för halv- och helautomatisk produktion.

 

 

 

svetsning av plastdetaljer

Vi utför svetsning av plastdetaljer. Teknikerna vi använder är vibrations-, ultraljuds- och spegelsvetsning. Med vår breda maskinpark har vi utrustning för att svetsa många olika plastmaterial.

 

 

 

 

efterbehandling

Stebro kan efterbehandla de formsprutade plastprodukterna med tryck, lasergravyr, värmeprägling – helt efter önskemål. Dessutom erbjuder vi till exempel förkromning, förgyllning och andra ytbehandlingar.

 

 

 

 

montering

Vi erbjuder montering, kontroll och provning av komplexa detaljer och komponenter. Det finns flera exempel där vi levererar helt färdiga komplexa produkter med stort teknikinnehåll. Stebro kan även samordna inköp av ingående komponenter, till exempel aluminiumdetaljer, skruv, hjul med mera.

Stebro utför även olika typer av paketering och emballering. Antingen produkten ska vidare till en monteringslinje eller en butik, eller något däremellan, så anpassar vi emballaget efter kundens önskemål och behov.

 

 

 

Hur kan vi hjälpa dig?