vi ger ditt företag fördelar

Våra samlade resurser och kapacitet ger dig oanade möjligheter. Den riktiga styrkan inom Stebro finns i helheten och vår förmåga att skapa innovativa lösningar. Att vi är en partner i hela kedjan med produktinnovation, verktyg, produktion, montering och packning.

utvecklingspartner

Vi vill bli din utvecklingspartner! Som utvecklingspartners samarbetar vi genom hela utvecklingsprocessen från idé till färdig produkt. Inom Stebro har vi kompetens att ta fram unika konstruktionslösningar för dina produkter där plast kan vara en mindre eller större del.

 

Stebro har lång erfarenhet av produktinnovation tillsammans med våra kunder och vi jobbar med produktutveckling och produktframtagning som om vi vore din utvecklingsavdelning. Vi ser till varje komponents del i helheten och optimerar konstruktionen för att göra produktionen rationell, förenkla monteringsmoment och ta fram en produkt till ett marknadsmässigt pris.

innovations for sustainability

Genom vår mångåriga erfarenhet, höga tekniska och  innovativa kompetens kan vi skapa lösningar:

  • minska materialåtgången i din produkt.
  • göra din produkt starkare/hållbarare
  • göra din produkt mer miljövänlig
  • addera tekniska funktioner till din produkt
  • ersätta befintligt material med plast för en lättare produkt
  • effektivisera produktionsprocessen

Vi ser till produktens helhet och har ett brett kontaktnät inom olika branscher för att kunna erbjuda en komplett utvecklingsprocess. Plast är inte nödvändigtvis det dominerande materialet i produkten utan kan vara ett av flera ingående material.

Vår breda erfarenhet och gedigna kunnande gör att vi ibland vet vad våra kunder behöver, innan de själva vet det.

egen verktygsfabrik

Vid vår plastfabrik i Broaryd har vi har resurser för att ändra, modifiera och göra löpande underhåll på formsprutningsverktygen.

 

I Asien har vi en helt egen verktygsfabrik via dotterbolaget Stebro Mould i Dongguan, Kina. Det gör att vi har full kontroll över hela processen, vilket garanterar såväl kvalitet som korta ledtider. På verktygsfabriken finns en formspruta av samma typ som i vår svenska produktionsanläggning för att göra provskott och kvalitetskontroll innan verktyget fraktas till Broaryd.

processen för innovationer i plast

I varje projekt vi tar oss an är är vårt mål att utvecklas tillsammans med uppdragsgivaren. Att med know-how förädla en idé och göra den produktionsanpassad och klar för marknaden. Då har vi förvaltat förtroendet som kunden gav oss.

Med den färdiga produkten som vision gör vi anpassningar för att den ska nå sin fulla potential. Vi tittar på komponentens konstruktion och om vi kan spara material med bibehållen funktion och kvalitet. Detta ligger till grund för att göra produktionen mer rationell och förenkla monteringsmoment.

Med egen verktygstillverkning har vi goda möjligheter att anpassa verktygets konstruktion. Resultatet är kostnadseffektiv produktion med optimerad formsprutning och korta cykeltider. Med avancerade robotceller i våra produktion får vi ett effektivt produktions- och logistikflöde.

Vi utmanar all världens formsprutare av plastprodukter. Stebros samlade resurser och kapacitet ger dig oanade resurser. Den riktiga styrkan inom Stebro finns i helheten. Att vi är en partner i kedjan med produktutveckling, konstruktion, verktyg, produktion, montering och packning. Det är det vi kallar Imagine Plastic Potential.

Låter det intressant?