ett familjeägt bolag med känsla för miljön

Stebro är ett familjeägt bolag som etablerades 1998 av familjen Stenberg. Idag har vi cirka 100 medarbetare. Formsprutning och montering sker i den svenska anläggningen i småländska Broaryd. Verktygstillverkning sker i eget bolag i Dongguan, Kina. I varje projekt utvecklas Stebro vidare tillsammans med kunden och sätter stort värde i att förvalta kunskap och förtroende.

Produktionen är högt automatiserad med bland annat helautomatiska produktionsceller med robotar. Stebro arbetar med flera olika formsprutningstekniker: traditionell formsprutning, dubbelgjutning, metal insert och gas injection. Sammanfogning sker med vibrations-, ultraljuds- och spegelsvetsning. Monteringsarbete sker både i automatiserade processer och manuellt, beroende på komplexitet och volym.

Stebro arbetar idag inom flera olika produktområden och branscher. Områden där vi är med och skapar innovativa tekniska lösningar är bland annat medicinteknik, skog och trädgård, VVS och armatur, automotive exterior och byggbranschen. Det gör att vi har blivit verkliga specialister och skaffat oss en bred kompetens inom olika områden. Vi vet vilka krav som ställs och förväntas på en produkts egenskaper. Det gör att du som kund kan känna dig extra trygg i samarbetet med Stebro.

Stebro är en kvalitativ producent av formsprutade plastdetaljer. Här ger vi dig några snabba fakta:

ton, är den totala låskraften i våra 51 formsprutor

De allra flesta maskinerna är utrustade med olika typer av robotar.

%

är minskningen av våra CO2-utsläpp från 2011 till 2016

Beräknat per ton producerade plastkomponenter.

plastdetaljer har vi producerat och sålt de senaste 12 månaderna

Branscher

Stebro arbetar idag inom flera olika produktområden och branscher. Områden där vi är med och skapar innovativa tekniska lösningar är bland annat medicinteknik, skog och trädgård, VVS och armatur, automotive exterior och byggbranschen. Det gör att vi har blivit verkliga specialister och skaffat oss en bred kompetens inom olika områden. Vi vet vilka krav som ställs och förväntas på en produkts egenskaper. Det gör att du som kund kan känna dig extra trygg i samarbetet med Stebro.

Miljöengagemang

I en energiintensiv bransch är det oerhört viktigt att prioritera arbetet med att minska energiåtgången. Stebros miljöarbete är omfattande och vi är certifierade enligt ISO 14001. Steg för steg anpassas våra anläggningar och maskinparker för att vara så energieffektiva som möjligt. Byggnationen av vår energisnåla stenbyggnad i Broaryd är ett bra exempel. Modern teknik används för kylning och uppvärmning via 30 borrhål i berggrunden. Dessutom återvinns ventilationsluften för uppvärmning som stöd till bergvärmeanläggningen.

Vi har utrustat våra maskiner med isolerade värmeband för att minska värmespill. Ytterligare energieffektivisering görs genom elektronisk servo för hydrauliken i våra formsprutor. Vid varje investering är alltid energieffektivitet och miljöpåverkan viktiga aspekter. Trots en högre initial kostnad bidrar den sänkta energikostnaden till att göra investeringen lönsam ganska snabbt.
Stebro Group värnar även om de mjuka värdena inom miljön. Vi sätter stort värde i våra medarbetare och samhällena där vi verkar. Att våra medarbetare trivs på jobbet och känner att de utvecklas. Med delaktighet i orterna tar vi vårt sociala ansvar för våra medarbetare och deras närstående. Det ger långsiktighet och skapar framtidstro.

Kvalitet

För medarbetarna inom Stebro Group finns kvalitetstänket med på ett naturligt sätt. Det finns en ära och en stolthet i varje arbetsmoment, där ansvarskänslan avspeglas i den färdiga produkten. För att få detta på pränt är vår anläggning i Broaryd certifierade enligt ISO 9001 och ISO 13485 för medicintekniska produkter.

Verksamhetspolicy

  • Stebro Group ska vara en komplett partner inom termoplast med korta ledtider vid nytillverkning av formverktyg.
  • Vi ska erbjuda det totala konceptet från idé till färdig produkt som uppfyller kundkrav, författningskrav och övriga intressenters krav.

 

För att nå detta ska vi:

  • Vara en flexibel organisation som håller vad vi lovar
  • Ha ett effektivt kvalitets- och miljöledningssystem och arbeta med kontinuerliga förbättringar
  • Ha kompetent personal
  • Tillhandahålla ändamålsenlig utrustning
  • Ha ett Kvalitets- och miljöledningssystem som uppfyller gällande krav samt bibehålla systemets verkan
  • Förebygga föroreningar
  • Skydda miljön

Ett samarbete med Stebro är utvecklande för ditt företag!